Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị

(4/5/2021 4:17:44 PM )

CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên kính gởi Quý Cổ đông Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Dương Quang Bình, Ông Đặng Tuấn Đại, Bà Phạm Thị Hồng và bà Đào Thị Kim Loan.

Ông Dương Quang Binh [xem tại đây]
Ông Đặng Tuấn Đại [xem tại đây]
Bà Phạm Thị Hồng [xem tại đây]
Bà Đào Thị Kim Loan [xem tại đây]

CÁC TIN TỨC KHÁC
Share |
<<Đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Tiếp> Cuối>>