Quyết đinh 38, 39 về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Phượng giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT và Phó tổng giám đốc thường trực

(8/12/2021 3:01:13 PM )

Quyết định 38, 39 của HĐQT về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Phượng giữ chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT và Phó tổng giám đốc thường trực - Phụ trách giao dịch quốc tế

Chi tiệt vui lòng [xem tại đây]

CÁC TIN TỨC KHÁC
Share |
<<Đầu 1 2 3 4 5 6 7 8Tiếp> Cuối>>