Quyết định 27 v/v chấp thuận đơn từ nhiệm TV HĐQT của ông Nguyễn Văn Thành

(6/4/2021 5:35:02 PM )

Quyết định 27 v/v chấp thuận đơn từ nhiệm TV HĐQT của ông Nguyễn Văn Thành

Chi tiết vui lòng [xem tại đây]

Tin cũng được post trên trang web tienlen.com.vn
Link: http://tienlen.com.vn/quan-he-co-dong/quyet-dinh-27-vv-chap-nhan-don-tu-nhiem-tv-hdqt-cua-ong-nguyen-van-thanh-79.html


CÁC TIN TỨC KHÁC
Share |
<<Đầu 1 2 3 4 5 6 7 8Tiếp> Cuối>>