Quyết đinh 20, 22, 23, 24 v/v thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm nhân sự

(6/4/2021 5:32:10 PM )

Quyết định 20 v/v thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc công ty CP Tập đoàn Thép Tiến

Quyết định 22 v/v bổ nhiệm bà Lê Thị Hồng Liễu giữ chức vụ: Trưởng ban kiểm toán nội bộ

Quyết định 23 v/v bổ nhiệm bà Cao Thị Xinh giữ chức vụ: Kiểm toán viên

Quyết định 24 v/v bổ nhiệm bà Phạm Thị Tâm Hiếu giữ chức vụ: Kiểm toán viên

Chi tiết vui lòng [xem tại đây]

Tin cũng được post trên trang web tienlen.com.vn
Link: http://tienlen.com.vn/quan-he-co-dong/quyet-dinh-20-22-23-24-vv-thanh-lap-ban-kiem-toan-noi-bo-va-bo-nhiem-nhan-su-78.html

 


CÁC TIN TỨC KHÁC
Share |
<<Đầu 1 2 3 4 5 6 7 8Tiếp> Cuối>>