Quyết định 19, 25, 26 v/v thành lập ủy ban kiểm toán và bổ nhiệm nhân sự

(6/4/2021 5:28:08 PM )

Quyết đinh 19 v/v thành lập Ủy ban Kiểm toán và bổ nhiệm nhân sự

Quyết đinh 25 v/v bổ nhiệm ông Lê Hoàng Sơn giữ chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán

Quyết định 26 v/v bổ nhiệm ông Nguyễn Vũ Hồng Anh giữ chức vụ Thành viên Ủy ban Kiểm toán

Chi tiết vui lòng [xem tại đây]

Tin cũng được post trên trang web tienlen.com.vn
Link: http://tienlen.com.vn/quan-he-co-dong/quyet-dinh-19-25-26-vv-thanh-lap-uy-ban-kiem-toan-truc-thuoc-hdqt-va-bo-nhiem-nhan-su-77.html

 


CÁC TIN TỨC KHÁC
Share |
<<Đầu 1 2 3 4 5 6 7 8Tiếp> Cuối>>