Quyết đinh 21 của HĐQT v/v không chấp thuận đơn từ nhiệm TGĐ của bà Phạm Thị Hồng

(6/1/2021 2:55:28 PM )

Quyết đinh 21 của HĐQT v/v không chấp thuận đơn từ nhiệm TGĐ của bà Phạm Thị Hồng

Chi tiết vui lòng [xem tại đây]

Tin cũng được post trên trang web tienlen.com.vn
Link: http://tienlen.com.vn/quan-he-co-dong/quyet-dinh-21-vv-khong-chap-thuan-don-tu-nhiem-tgd-cua-ba-pham-thi-hong-75.html

CÁC TIN TỨC KHÁC
Share |
<<Đầu 1 2 3 4 5 6 7 8Tiếp> Cuối>>