Biên bản và Quyết định của Chủ tịch HĐQT CTCP Tập Đoàn Thép Tiến Lên

(9/29/2016 10:55:35 AM )

Biên bản và Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị
của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

Về việc: Thay đổi chức danh chủ tịch và người đại diện theo pháp luật
của Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Phúc Tiến Hưng Yên (là Công ty con của Tập đoàn)

Quý Cổ đông vui lòng xem file đính kèm:
Biên bản họp HĐQT [xem tại đây]
Quyết định của Chủ tịch HĐQT [xem tại đây]


CÁC TIN TỨC KHÁC
Share |
<<Đầu 1 2 3 4 5 6Tiếp> Cuối>>