Nghị quyết của HĐQT chấp nhận cho Ông Phạm Công Thìn và Nguyễn Văn Hưng từ nhiệm

(4/23/2016 10:30:43 AM )

Nghị quyết của Hội đồng quản trị chấp thuận cho Ông Phạm Công Thìn và Nguyễn Văn Hưng 
từ nhiệm về lý do cá nhân. 
Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐQT V/v chấp thuận cho Ông Phạm Công Thìn từ nhiệm [ Tải tại đây ]

Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐQT V/v chấp thuận cho Ông Nguyễn Văn Hưng từ nhiệm [Tải tại đây ]

CÁC TIN TỨC KHÁC
Share |
<<Đầu 1 2 3 4 5 6Tiếp> Cuối>>