Báo cáo tình hình quản trị Công ty Quý III năm 2011

(10/25/2011 8:34:18 AM )

Trong Qúy 3/2011 HĐQT cũng đã thực hiện giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong các lĩnh vực tài chính, kế toán; kinh doanh; sản xuất và đầu tư. Kết qủa giám sát đã được gởi cho các thành viên HĐQT trong báo cáo tháng.
Báo cáo tình hình quản trị Công ty Quý III năm 2011. Download tại đây]

CÁC TIN TỨC KHÁC
Share |
<<Đầu 1 2Tiếp> Cuối>>