Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

(4/26/2012 3:24:50 PM )

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
Tài liệu: - Hướng dẫn: Quý vị click vào tải về để xem chi tiết nội dung các tài liệu liên quan đến ĐHCĐ 2012

+ Chương trình dự kiến Đại hội Cổ đông thường niên 2012  [Tải về]
 
+ Danh sách Hội đồng quản trị năm 2012  [Tải về]

+ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2012   [Tải về]

+ Phiếu xác nhận tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2012    [Tải về]
 

CÁC TIN TỨC KHÁC
Share |
<<Đầu 1 2Tiếp> Cuối>>