Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2009

(5/5/2011 9:57:12 AM )

Ban Tổ chức Đại hội Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

 
- Tờ trình Niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phầnTập đoàn Thép Tiến Lên Trên Sở giao dịch chứng khóan TP.HCM. [ .doc Tải về tại đây tại đây]

- Tờ trình thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thành lập Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thép Tiến Lên. [ .doc Tải về tại đây tại đây]

- Tờ trình thông qua Quy chế thông qua Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thép Tiến Lên. [.doc Tải về tại đây tại đây]

- Tờ trình Thông qua Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát. [ .doc Tải về tại đây tại đây]

CÁC TIN TỨC KHÁC
Share |
<<Đầu 1 2Tiếp> Cuối>>