Trang chủ Quan hệ cổ đông Tin cổ phiếu

Tin cổ phiếu

TLH: Chị bà Phạm Thị Hồng - TGĐ đã bán 13.120 cp

25/07/2011|Lúc 15:27:08

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Phạm Thị Mai như sau:

TLH: Chị bà Phạm Thị Hồng - TGĐ đăng ký bán 39.380 cp

25/07/2011|Lúc 15:25:59

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Phạm Thị Mai như sau: