TLH: Chị bà Phạm Thị Hồng - TGĐ đã bán 13.120 cp

(7/25/2011 3:27:08 PM )

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Phạm Thị Mai như sau:
CÁC TIN TỨC KHÁC
Share |