THÔNG BÁO (về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

(2/2/2017 1:48:46 PM )

Thông báo 
 (về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)
Kinh gửi : Sở giao dịch chứng khoáng TP Hồ Chí Minh
                  Trung tâm Lưu ký Chứng khoáng Việt Nam
 vui lòng xem : file đính kèm

CÁC TIN TỨC KHÁC
Share |
<<Đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Tiếp> Cuối>>