Gửi câu hỏi
DANH MỤC HỎI ĐÁP

Chốt danh sách cổ đông để tiến hành đại hội cổ đông thường niên năm 2011?(3/11/2011 2:57:10 PM)
Trả lời:Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc chốt danh sách để tiến hành Đại hội Cổ đông năm 2011.
CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHÁC