TLH, DTL, VTO và KHA đồng loạt đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu quỹ

(5/5/2011 5:36:00 PM )

CTCCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã CK: TLH) đăng mua 5 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với mục đích ổn định giá cổ phiếu.

Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn trên BCTC kiểm toán công ty mẹ năm 2010. Phương thức giao dịch: khớp lệnh / thỏa thuận

Thời gian đăng ký giao dịch: từ ngày 11/05/2011 đến 11/08/2011. Công ty Chứng khoán được ủy quyền thực hiện việc mua: Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam – CN HCM

CTCP XNK Khánh Hội (mã CK: KHA) được chấp thuận 1 triệu cổ phiếu quỹ trong thời gian từ 11/05/2011 đến 11/08/2011. Mục đích mua lại: gia tăng giá trị cho cổ đông

Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2010 . Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thoả thuận

CTCP Vận tải Xăng dầu VITACO (mã CK: VTO) đăng ký mua lại 0,6 triệu cổ phiếu quỹ trong thời gian từ từ 12/05/2011 đến 12/08/2011.

Hiện tại VTO có 0,4 triệu cổ phiếu quỹ.

Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận chưa phân phối đến thời điểm 31/03/2011. Mục đích mua lại: góp phần bình ổn giá cổ phiếu

Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thoả thuận.

Hội đồng quản trị CTCP Đại Thiện Lộc (Mã CK: DTL) cũng quyết định mua cổ phiếu quỹ với số lượng tối đa không quá 10% tổng số cổ phần. Vốn điều lệ hiện tại của công ty là 485 tỷ đồng.

Thời gian mua từ 8/5-8/8/2011.

Công ty cũng quyết định chốt danh sách cổ đông vào ngày 27/5 để tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền mặt.

 

Quốc Thắng
Theo HSX

CÁC TIN TỨC KHÁC
Share |