Cáo Phó - Thân sinh Ông Nguyễn Văn Quang P.Tổng Giám Đốc TIENLEN GROUP

(11/26/2016 8:44:47 AM )

Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
 
CÁO PHÓ
 
Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin 
Thân sinh Ông Nguyễn Văn Quang – P.Tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên 
Cụ Bà Trần Thị Tý  Sinh Năm : 1932  tại Hà Nam Ninh
Đã Từ Trần lúc 21 giờ, Ngày 24 Tháng 11 Năm 2016
Hưởng thọ : 85 tuổi

Sau đây là chương trình lễ viếng :
Lễ Nhập Quan : 09 giờ ngày 25 tháng 11 năm 2016
Lễ Thành Phục09 giờ 30 phút ngày 25 tháng 11 năm 2016
Lễ Động Quan : 15 giờ ngày 27 tháng 11 năm 2016
Sau đó Linh Cửu sẽ được Di Quan đến : Đài Hỏa Táng nghĩa trang nhân dân , Tp Biên Hòa
 Ban Tang Lễ
 

CÁC TIN TỨC KHÁC
Share |