Đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu quỹ

(5/5/2011 5:34:54 PM )

Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã CK: TLH) thông báo về việc mua cổ phiếu quỹ như sau:
 •  Số lượng cổphiếu quỹ hiện tại: 0 cổ phiếu
 • Số lượng đăng ký mua: 5.000.000 cổ phiếu
 • Tổng số cổ phiếu sau khi giao dịch: 5.000.000 cổ phiếu
 • Mục đích: Ổn định giá cổ phiếu
 • Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn trên BCTC kiểm toán công ty mẹ năm 2010
   
 • Phương thức giao dịch: khớp lệnh / thỏa thuận
 • Thời gian Đăng ký giao dịch: từ ngày 11/05/2011 đến 11/08/2011
 • Công ty Chứng khoán được ủy quyền thực hiện việc mua: Công ty CP Chứng khoán Quốc tếViệt Nam – CN HCM
   
HSX

CÁC TIN TỨC KHÁC
Share |